دانشمندان و پژوهشگران ارجمند حوزه پروتئین و پپتید:

با کمال خرسندی پیشاپیش حضور شما را در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران که به میزبانی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران برگزار خواهد شد خوش آمد می گوییم.  این کنفرانس که به عنوان بستری برای همکاری، تبادل دانش و نوآوری در زمینه علوم پروتئینی و پپتیدی محققان و دانشمندان ایرانی عمل می کند، طیف متنوعی از موضوعات و مباحثی را انعکاس خواهد داد که فقط تلاش‌های علمی نیستند بلکه آنها گامهایی در جهت شکل دادن به آینده این حوزه مهم در کشورمان می باشند. در طول دو روز کنفرانس، ما برنامه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که شامل ارائه‌ نتایج تحقیقاتی پیشرفته، سخنرانی‌های کلیدی و بحث‌های جذابی است  که تلاش‌های جمعی ما در کشف پیچیدگی‌های پروتئین‌ها و پپتیدها و حوزه های کاربردی آنها را نشان می دهد. علاوه بر سخنرانی های علمی،  جلسات پوستر و کارگاه‌های آموزشی  نیز که بستری پویا برای یادگیری، همکاری و ارتقای دانش و مهارت‌ها را فراهم می کنند از بخش های مهم دیگر این کنفرانس می باشند. به امید دیدار شما در در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران.

                                                                                                                                                                                                                                                                      رضا یوسفی       

دبیر علمی پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران