به اطلاع می رساند که در طول پنجمین کنفرانس علوم پروتیینی و پپتیدی ایران که در روز های 19 و 20 اردیبهشت ماه 1403 در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، امکان برپایی غرفه های نمایشگاهی ارایه خدمات و محصولات شرکت ها قراهم شده است. شرایط غرفه های نمایشگاهی به شرح زیر می‌باشد: 

1) ابعاد غرفه نمایشگاهی حداقل 9 متر مربع.

2) هزینه برپایی غرفه در دو روز کنفرانس: 25 میلیون تومان

3) پذیرایی از دو نفر متصدی غرفه در دو روز 19 و 20 اردبیهشت بر عهده کنفرانس می‌باشد.

4) امکان پخش هدایا تبلیغاتی در طول کنفرانس وجود دارد.


لطفا فرم قرارداد غرفه نمایشگاهی را از اینجا دانلود نمایید.

لطفا بعد از تکمیل این فرم آن را به ایمیل دبیر اجرایی کنفرانس (دکتر هدایت الله قورچیان) ارسال نمایید.     ghourchian@ut.ac.ir

برای کسب اطلاعات بیشتر شما می‌توانید مستقیما با دبیر اجرایی کنفرانس نیز تماس بگیرید.   (09123045688)