تقدیر از سخنرانی و پوستر برگزیده پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران


به اطلاع می رساند که در پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران از چهار ارائه دهنده پوستر و سخنران برگزیده‌ی با کمتر از ۴۰ سال و دارای مقاله یا مقالات پژوهشی منتشر شده در نشریات وزین بین المللی (با ضریب تاثیر بالاتر از ۴ و یا Q1) در مراسم اختتامیه با اهدا جوایزی تقدیر بعمل خواهد آمد.  

متقاضیان دریافت این جایزه می توانند رزومه مختصری از خود (در یک صفحه)  را تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به آدرس ایمیل دبیر علمی کنفرانس (yousefi.reza@ut.ac.ir ) ارسال نمایند.


دبیرخانه کنفرانس