فایل نهایی چکیده مقالات  پنجمین کنفرانس علوم پروتئینی و پپتیدی ایران  که در Biomacromolecular Journal   انتشار یافته است از اینجا قابل دریافت می باشد.